Præstø Skole

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
  • Samlet elevtal pr. 3/6-16:  541 elever

  •  
    Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal