Præstø Skole

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde d. 11. september
 
Mødet afholdes fra kl. 19.00 - 21.00 på Mellemtrinet.
 
1. Elevråd
2. SFO – nyt
3. Orientering fra Kalvehavecentret (KCK) v. Allan Kudsk
4. Bygningsrenovering
5. Beslutninger
a. Principper – plan for indeværende skoleår
b. Årsberetning
c. Værdiprocessen. Status fra styregruppen og PU´s indsatser, herunder om ordensreglement
6. Meddelelser/ siden sidst
a. Inklusionsmøde for forældregruppen i 0. og 1. klasserne og SB
b. Demonstrationsskoleforsøg til projektet ’inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale midler.’
7. Drøftelser
a. Strategiprojekter
b. Halvårs regnskab
c. Evalueringer fra forældermøderne-
8. Eventuelt
9. Evt. lukket møde (uden elevdeltagelse)